Real Montealegre

Club de Golf

Circuito Audi Quattro Cup 2021

 

 

 

Clasificación

Clasificación Scratch

 

Posición

Nombre

Equipo

HCPJuego

Resultado

   1

Falcon Novoa,P/Feijoo Miranda,A

GC07/GC07

10

31

   2

Fernandez Diaz,J/Laforga Prieto,A

GC07/GC07

9

31

   3

Fernandez Añel,M/Lopez Lopez,M

GC07/GC07

12

30

   4

Blanco Rey,E/Blanco Rey,E

GC03/GC08

6

29

   5

Fernandez Doval,J/Mariño Nuñez,C

GC07/GC07

14

28

   6

Outeiriño Boan,J/Salgado Prol,I

GC07/GC07

8

28

   7

Veiga Vila,J/Vazquez Peñamaria,G

GC07/GC07

8

27

   8

Menendez Gonzalez,B/Fernandez Garcia,I

GC07/GC07

9

26

   9

Dalama Barrosa,E/Novoa Novoa,M

GC07/GC07

9

26

  10

Menendez Gonzalez,H/Sanmartin Gonzalez,L

GC07/GC07

8

26

  11

Sanjuan de Moreta,J/Alberte Castiñeiras,B

GC07/GC07

10

25

  12

Vazquez Dominguez,J/Arceiz Campos,J

GC10/GC04

10

25

  13

Cortes Castañera,A/Aparicio Martin,J

GC07/GC07

14

24

  14

Vila Romeu,J/Ojea Torres,S

GC07/GC07

13

24

  15

Fernandez Gonzalez,D/Labrador Gonzalez,F

GC07/GC07

13

24

  16

Dorrego Salgado,J/Pardinas Sanz,J

GC07/GC07

8

24

  17

Elexpuru Alvarez,F/Iglesias Perez,E

GC07/GC07

7

24

  18

Perez Carrera,S/Blanco Garza,J

GC07/GC07

13

23

  19

Dominguez Esteban,O/Gonzalez Conde,C

GC07/GC07

24

22

  20

Gomez Penin,A/Vazquez Quintela,J

GC07/GC07

14

22

  21

Baltar Novoa,R/Martinez Serantes,F

GC00/GC07

12

22

  22

Pazos Reza,A/Rubio Merino,J

GC07/GC07

20

21

  23

Sas Espiñeira,R/de Sas Prada,A

GC07/GC07

14

21

  24

Dieguez Garza,J/Vazquez Ferreira,J

GC07/GC07

12

21

  25

Fernandez Novoa,D/Bernardez Morgado,M

GC07/GC07

19

20

  26

Mendez Lopez,M/Mendez Veiga,D

GC07/GC07

12

20

  27

Lopez   Fernandez,M/Meijide Varela,L

GC07/GC07

9

20

  28

Coello Carretero,J/Baños Jimenez,J

GC07/GC07

23

19

  29

Perez Gonzalez,R/Sturton,A

GC07/GC07

21

19

  30

Blanco Iglesias,I/Rodriguez Muleiro,P

GC07/GC07

20

19

  31

Araujo Nespereira,G/Iglesias Dieguez,M

GC07/GC07

29

18

  32

Vega Garcia-Luengos,M/Villaamil Cabezudo,M

GC07/GC07

19

18

  33

Carames Gonzalez,M/Pascual Carballo,J

GC04/GC07

19

18

  34

Prado Fernandez,J/Feijoo Prado,J

GC07/GC07

16

18

  35

Graña Rodriguez,L/Gomez Cebreiros,J

LV15/GC07

15

18

  36

Prada Sierra,M/Rodriguez Sanchez,M

GC07/GC07

21

17

  37

Senra Abadin,J/Morenza Fernandez,J

GC07/GC07

17

17

  38

Dieguez Nieto,A/Fernandez Muinelo,A

GC07/GC07

16

17

  39

Perez Dominguez,S/Gil Nogueiras,J

GC07/GC07

16

17

  40

Nogueira Garcia,V/Campuzano Pereira Dos S.,A

GC51/GC51

15

17

  41

Rodriguez Fernandez,J/Miguez Alonso,M

GC14/GC07

12

17

  42

Dominguez Villanueva,R/Chao Amaro,M

GC07/GC07

21

16

  43

Santos Caneda,A/Luis Santamarina,C

GC07/GC07

21

16

  44

Rosa Kehrmann,M/Roman Salido,F

GC07/GC07

21

15

  45

Vidal Iglesias,L/Garcia Ochoa,A

GC07/GC07

21

15

  46

Novoa Murga,J/Montes Alvarez,J

GC07/GC07

20

15

  47

Prada Valencia,P/Saco Colina,F

GC07/GC07

21

14

  48

Ardid Pereira,M/Requejo Varela,A

GC02/GC01

18

14

  49

Mosquera Bacariza,J/Martinez Landera,M

GC02/GC02

26

12

  50

Jorge Mora,F/Crecente Maseda,G

GC03/GC03

25

12

  51

Fernandez Rodriguez,A/Mato Rodriguez,A

GC07/GC07

17

12

  52

Criado Sanchez,C/Cerdeiras Jaureguizar,R

GC07/GC07

19

11

  53

Jorreto Mosquera,M/Zulueta de Madariaga,J

GC55/GC05

30

9

  54

Perez Nieto,E/Garcia Varela,L

GC07/GC51

24

9

  55

Cuparo Izvolt,G/Vasallo Fernandez,R

CM33/GC07

31

8

  56

Taboada Carrera,J/Carballo Cid,A

GC07/GC07

24

8

NS

Carballo Fernandez,A/Moreira Gonzalez,M

GC55/GC55

18

0

 

Clasificación Handicap

 

Posición

Nombre

Equipo

HCPJuego

Resultado

   1

Dominguez Esteban,O/Gonzalez Conde,C

GC07/GC07

24

44

   2

Araujo Nespereira,G/Iglesias Dieguez,M

GC07/GC07

29

43

   3

Fernandez Añel,M/Lopez Lopez,M

GC07/GC07

12

41

   4

Fernandez Diaz,J/Laforga Prieto,A

GC07/GC07

9

40

   5

Falcon Novoa,P/Feijoo Miranda,A

GC07/GC07

10

40

   6

Fernandez Doval,J/Mariño Nuñez,C

GC07/GC07

14

39

   7

Pazos Reza,A/Rubio Merino,J

GC07/GC07

20

39

   8

Coello Carretero,J/Baños Jimenez,J

GC07/GC07

23

39

   9

Cortes Castañera,A/Aparicio Martin,J

GC07/GC07

14

37

  10

Blanco Iglesias,I/Rodriguez Muleiro,P

GC07/GC07

20

37

  11

Outeiriño Boan,J/Salgado Prol,I

GC07/GC07

8

36

  12

Vila Romeu,J/Ojea Torres,S

GC07/GC07

13

36

  13

Fernandez Gonzalez,D/Labrador Gonzalez,F

GC07/GC07

13

36

  14

Fernandez Novoa,D/Bernardez Morgado,M

GC07/GC07

19

36

  15

Perez Gonzalez,R/Sturton,A

GC07/GC07

21

36

  16

Blanco Rey,E/Blanco Rey,E

GC03/GC08

6

35

  17

Menendez Gonzalez,B/Fernandez Garcia,I

GC07/GC07

9

35

  18

Dalama Barrosa,E/Novoa Novoa,M

GC07/GC07

9

35

  19

Sanjuan de Moreta,J/Alberte Castiñeiras,B

GC07/GC07

10

35

  20

Gomez Penin,A/Vazquez Quintela,J

GC07/GC07

14

35

  21

Menendez Gonzalez,H/Sanmartin Gonzalez,L

GC07/GC07

8

34

  22

Veiga Vila,J/Vazquez Peñamaria,G

GC07/GC07

8

34

  23

Vazquez Dominguez,J/Arceiz Campos,J

GC10/GC04

10

34

  24

Perez Carrera,S/Blanco Garza,J

GC07/GC07

13

34

  25

Vega Garcia-Luengos,M/Villaamil Cabezudo,M

GC07/GC07

19

34

  26

Carames Gonzalez,M/Pascual Carballo,J

GC04/GC07

19

34

  27

Senra Abadin,J/Morenza Fernandez,J

GC07/GC07

17

33

  28

Rosa Kehrmann,M/Roman Salido,F

GC07/GC07

21

33

  29

Dominguez Villanueva,R/Chao Amaro,M

GC07/GC07

21

33

  30

Vidal Iglesias,L/Garcia Ochoa,A

GC07/GC07

21

33

  31

Prada Valencia,P/Saco Colina,F

GC07/GC07

21

33

  32

Dieguez Garza,J/Vazquez Ferreira,J

GC07/GC07

12

32

  33

Baltar Novoa,R/Martinez Serantes,F

GC00/GC07

12

32

  34

Sas Espiñeira,R/de Sas Prada,A

GC07/GC07

14

32

  35

Prado Fernandez,J/Feijoo Prado,J

GC07/GC07

16

32

  36

Novoa Murga,J/Montes Alvarez,J

GC07/GC07

20

32

  37

Prada Sierra,M/Rodriguez Sanchez,M

GC07/GC07

21

32

  38

Santos Caneda,A/Luis Santamarina,C

GC07/GC07

21

32

  39

Jorge Mora,F/Crecente Maseda,G

GC03/GC03

25

32

  40

Mosquera Bacariza,J/Martinez Landera,M

GC02/GC02

26

32

  41

Elexpuru Alvarez,F/Iglesias Perez,E

GC07/GC07

7

31

  42

Dorrego Salgado,J/Pardinas Sanz,J

GC07/GC07

8

31

  43

Mendez Lopez,M/Mendez Veiga,D

GC07/GC07

12

31

  44

Graña Rodriguez,L/Gomez Cebreiros,J

LV15/GC07

15

31

  45

Nogueira Garcia,V/Campuzano Pereira Dos S.,A

GC51/GC51

15

31

  46

Dieguez Nieto,A/Fernandez Muinelo,A

GC07/GC07

16

31

  47

Jorreto Mosquera,M/Zulueta de Madariaga,J

GC55/GC05

30

31

  48

Ardid Pereira,M/Requejo Varela,A

GC02/GC01

18

30

  49

Perez Dominguez,S/Gil Nogueiras,J

GC07/GC07

16

29

  50

Cuparo Izvolt,G/Vasallo Fernandez,R

CM33/GC07

31

29

  51

Lopez   Fernandez,M/Meijide Varela,L

GC07/GC07

9

26

  52

Rodriguez Fernandez,J/Miguez Alonso,M

GC14/GC07

12

26

  53

Fernandez Rodriguez,A/Mato Rodriguez,A

GC07/GC07

17

26

  54

Perez Nieto,E/Garcia Varela,L

GC07/GC51

24

26

  55

Criado Sanchez,C/Cerdeiras Jaureguizar,R

GC07/GC07

19

25

  56

Taboada Carrera,J/Carballo Cid,A

GC07/GC07

24

25

NS

Carballo Fernandez,A/Moreira Gonzalez,M

GC55/GC55

18

0

 

 

Pareja Scratch clasificada para la final Nacional Audi Audi Quattro Cup Duo

 

Pablo Falcon / Antonio Feijoo Miranda

 

Pareja Handicap clasificada para la final Zonal Audi Quattro Cup Team

 

Oscar Dominguez Esteban / Carlos Gonzalez Conde

 

Pareja Clientes Audi clasificada para la final Zonal Audi Quattro Cup Team

 

Marcos Fernández Añel / Manuel López López